महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 अंतिम उत्तरतालिका | Maharashtra Agriculture Service Main Exam 2021 Final Answerkey

महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 अंतिम उत्तरतालिका | Maharashtra Agriculture Service Main Exam 2021 Final Answerkey महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) मार्फत उप संचालक (कृषी), तालुका कृषी अधिकारी, कनिष्ठ कृषी अधिकारी या पदांच्या एकूण 203 रिक्त जागांसाठी मुख्य परीक्षा 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, मुंबई व पुणे या परीक्षा केंद्रावर आयोजित करण्यात … Read more

Maharashtra Forest Service Main Exam Answer Key |महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा उत्तर तालिका

MPSC Forest Service Main Exam Answer Key

Maharashtra Forest Service Main Exam Answer Key: MPSC किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अलीकडेच त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर ‘महाराष्ट्र वन सेवा (मुख्य) परीक्षा 2022 च्या वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या प्रश्नपुस्तिकेसाठी सर्व चार संचांची पेपर -1 व पेपर -2 ची पहिली उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली आहे. या पदासाठीची परीक्षा प्राधिकरणाने 03 ऑक्टोबर 2022 रोजी आयोजित केली होती. ज्या उमेदवारांनी अर्ज केला … Read more